I am 4808 Days

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27نوامبر:  روزی که قدمهای کوچولوتو گذاشتی توی این دنیا.  در همین روز اولین ملاقاتت رو با پدربزرگ و مادربزرگ پدری داشتی.

28 نوامبر: اولین خنده قشنگت رو به ما تحویل دادی و همونجا بود که خودت رو توی دل همه جا دادی. اون شب اولین خواب دنیویت بود دخترم.

30 نوامبر: اولین روزی که پا گذاشتی به خونه و برکت رو با خودت به همراه داشتی

 

 

 

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved