I am 4588 Days

 

 

تاريخ: 2009/03/22

نام فرستنده: مامان شهلا و بابا رضا

يادداشت: سلام
سال نو مبارک
امسال به میمنت و مبارکی آغاز سال نو و دیدار فرزندان و بویژه دو مولود عزیز و دلبندمان درسا و پانیذ به انگلیس آمدیم.
برای ما که دیگر بهترین لذت هایمان در کنار فرزندان بودن است هرجا فرصت پیدا شود دم را غنیمت میشمریم و در کنارشان آرامش پیدا میکنیم.
ماشاءالله درسا بزرگتر شده ورفتاری خانمانه دارد. این بار از دیدن ما غریبی نکرد و خود را در بغلهایمان جاداد و بدینترتیب محبت خود را در بدو ورود به ما ارزانی داشت.
درسا هرچه بزرگتر میشود شیرینتر و نازتر میشود. برای او که جای ویژه ای در قلب و جان و روان ما دارد، سالیان دراز سلامتی، سعادت و خوشوقتی در پناه ایزدمنان و کنار بابا و مامان عزیزش آرزومندیم. برای بابا و مامان هم که عمرشان را با حوصله و تدبیر به ساخت لحظه لحظه زندگی درسای عزیزمان صرف میکنند، آرزوی عمری با برکت، همراه با موفقیت و توأم با سلامتی و پیروزی های روز افزون از خداوند متعال مسئلت داریم.
مامان شهلا بابارضا

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved