I am 4617 Days

 

 

تاريخ: 2009/11/05

نام فرستنده: عسل

يادداشت: سلام خانمی، حالت خوبه؟
من مدتی میشه که سایت قشنگت رو پیدا کردم و مرتب بهش سر می زدم! اما امروز با خودم گفتم یه نظر برات بدم که بدونی طرفدار زیاد داری.
درسا جون من یه نی نی توی شکمم دارم که تازه فهمیدیم مث شما خانمه. از وقتی هم که سایت تو رو دیدیم با همسرم تصمیم گرفتیم اگه نینیمون دختر بود، اسمش رو بذاریم درسا.
حالا دختره و اسمش هم درسا. هر موقع اومد توی این دنیا یه عکس برا مامانیت می فرستم تا درسای ما رو هم ببینی.
می بوسمت
خدانگهدار

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved