I am 4595 Days

 

 

تاريخ: 2008/12/25

نام فرستنده: دایی پیمان

يادداشت: سلام به تک فرشته روی این کره خاکی.نمی دونم از کجا شروع کنم از عکسهای نانازت یا داستان های شیرینت. راستش با دیدن عکسهای نازت خستگی رو از تنم بیرون کردی.شیطون خودمونیما روز به روز داری عروسکتر میشی.من که به خوشگلی تو ندیدم.اون دایی دایی گفتنات اونقده قشنگه که من رو موبایلم save کردم و هر روز گوش میدم.تنها آرزوم اینکه زودتر ببینمت تا بازم موهامو بکشی و جیغ جیغ کنی. دوست دارم جوجوی نازنازی من

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved