I am 4617 Days

 

 

تاريخ: 2011/11/08

نام فرستنده: دایی پیمان

يادداشت: سلام درسا جونم دایی خیلی دلم برات تنگ شده وهر روز عکس های ایرانت را در کامپیوتر می بینم.راستی درسا جونم داری خانم می شه وبزرگ. از راه دور می بوسمت بوسسسس

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved