I am 4617 Days

 

 

تاريخ: 2011/11/25

نام فرستنده: مامان فریبا و بابا محسن

يادداشت: سلام به خوش بو ترین گل جهان درسای عزیزم روز ها پشت سر هم می گذرند وبزرگ ترها بزرگتر و کوچتر ها هم بزرگ می شوند در گذشت این روزها ماه ها وفصل ها پشت سرهم در حال رفت وامدن هستند در بین این ماه ها بهترین ماه اذر است 5اذر زیرا دو تا از بهترین فرشته ها به دنیا امدند درسا جان از راه خیلی دور تولدت تو ودختر عزیزم پریسا جان را تبریک میگوییم وامیدواریم در پناه حق سالم وتندرست باشید

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved