I am 4588 Days

 

 

تاريخ: 2012/10/10

نام فرستنده: سارا / کرج

يادداشت: سلام.خیلی اتفاقی به سایت زیبا و صمیمی تون رسیدم.عکسهای درسا کوچولو رو که دیدم یاد سالها قبل افتادم.روزهای آخری که در آلمان بودیم و در آخرین روزها تصمیم گرفتیم بریم پاریس.پسرم امین تقریبا 2 سال داشت و دیدن عکسهای شما خاطرات را در ذهنم زنده کرد. امیدوارم اگر هنوز خارج از ایران هستید به زودی زود به ایران برگردید و به خوبی و خوشی در ایران زندگی کنید.و درسا کوچولو هم زیر سایه امام زمان و در ایران بزرگ بشه چون این موضوع برای تربیت درسا جون خیلی مهمه.خوش و خرم و پیروز باشید.راستی عکسهای درسا قشنگ بودند اما چیزی که باهاش خیلی ارتباط گرفتم عکسهایی بود که جلوی تلوزیون و تصویر حضرت آقا گرفته بودید.درسا جون میبوسمت.

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved