I am 4617 Days

 

 

تاريخ: 2008/12/28

نام فرستنده: پسر عمه بابا، ابراهیم

يادداشت: سلام کاری که قبل از همه کارهای روزانه در برنامه من است چک کردن ایمیل هایم است. البته این کار خیلی هم خوب نیست جون مامان و بابا دوست دارن فرزندشون روزش رو با صبحانه شروع کنه! خوشحالم که امروز آدرس خانه ات در صندوق پستی من بود. خوب اولین چیزی که در ورود به خانه اینترنتی ات توجه مرا جلب کرد، همت بابا و مامان برای برپا کردن این چاردیواری مجازی بود. اینکه در شلوغی زندگی و در کنار خانه حقیقی ات (که انشاالله در کنار خانواده ات همیشه به شادی در آن زندگی کنی) خانه ای هم در دنیای مجازی داری تو را متفاوت می کند. تفاوتی مثبت و برتر ساز. امیدوارم همیشه، در عین حال که مثل همه هستی، مثل همه نباشی. چرا که همتی که این خانه را برایت ساخته، خواسته متفاوت باشد. تفاوتی که زیبایی می‌آفریند. سلام به بابا و مامان هم برسون پسر عمه بابا

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved