I am 4595 Days

 

 

تاريخ: 2008/12/17

نام فرستنده: MARJAN

يادداشت: ZEMNE ARZE SALAM VA TABREK BE MONASEBAT EYDE GHADER KHOM VA HAMCHENIN EFTETAH SAYTE ZEBAYETAN. OMEDVARAM KE DORSA JAN ZERE SAYE PEDAR VA MADAR BE MOVAFAGHEYAT VA KAMYABE DAST PEYDA KONAD. PEROZ VA SHAD BASHED.

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved