I am 4595 Days

 

 

تاريخ: 2009/01/12

نام فرستنده: دايي پيمان

يادداشت:

تورا چه بنامم

 

 

تورا چه بنامم

آنجا که پرندگان در آسمان چشمهای تو پرواز می کنند

تورا چه بگویم ای غزل

ای شعر ناتمام من

برای نوشتن تو باید

قلم از عشق گرفت و جوهر از دریا

تو قشنگترین اندوه

پیامبری هستی که  در انتظار معجزه ای نشسته باشد

اگر خواستی شمعی در من روشن کن

تا مجلس ترحیمی را ببینی

تو شور شب و شراب و شعری

تورا چه بنامم که دهانم شیرین نشود

تو شاخه نبات کوچکی

بر دیوان حافظ یا پروانه ای بر دفتر مولانا

تو شور نا تمام شعر منی درسا

روزی تورا با کاروان برده فروشان در مصر دیده ام

آنجا که زنان عرب دست از ترنج نمی شناختن

روزی تورا به تیشه فرهاد

به سینه سنگی بیستون نام نهادند

و فردا نامت را بر زبان تمامی شاعران خواهی شنید

ای درساي من....

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved