I am 4588 Days

 

 

تاريخ: 2008/12/18

نام فرستنده: مامان فریبا و بابا محسن

يادداشت: عروسک قشنگ ما دْرسا جان؛ افتتاح سایت زیبایت که همزمان با عید بزرگ شیعیان است مبارک باد. آرزو می‌کنیم خجستگی و میمنت این روز عزیز همراه تو در تمام دوران زندگیت باشد. ما با دیدن عکس‌ها و خواندن خاطراتت غم فرسنگ‌ها دوری از تو را به فراموشی می‌سپاریم و از اینکه لحظه به لحظه می‌توانیم با تو و کارهای زیبایت باشیم شادی وهیجان زایدالوصفی را احساس می‌کنیم. در آخر؛ بهترین دعای ما برای تو این است که آنچنان بزرگ شوی که اولاً شیعه واقعی امام علی(ع)و ثانیاً افتخار پدر و مادر و بزرگانت باشی. این را به خاطر داشته باش که چقدر دوستت داریم.

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved